Avdeling Videregående skole

Avdelingen gir et opplæringstilbud til elever i videregående skole som av ulike årsaker ikke kan gå på ordinær skole. 

Alle elevene på denne avdelingen har en elevplass på en ordinær videregående skole og en behandler i psykiatrien. Behandleren utformer søknaden til Hollenderhaugen skolesenter i samråd med elev/foresatte.  Behandler lager et vedlegg med en utfyllende begrunnelse som støtter søknaden og behandler skal ha et videre oppfølgingsansvar overfor eleven.

Elevene har hele eller deler av opplæringen hos oss og følger samme progresjon i fagene som andre elever på sitt trinn. De går opp til eksamen på lik linje med elever som følger et ordinært løp. De får vitnemål fra hovedskolen.

De fleste undervisningsøktene foregår i grupper på fire til seks elever. Vi har kun tilbud om fellesfag, og noen velger derfor å følge programfagene på hovedskolen.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt på Hollenderhaugen skolesenter, de føler seg trygge, de opplever mestring og sier at de blir fulgt godt opp av lærerne. 

Hvis du er kjent med rutiner og krav ifht søknad til avdeling VGS - Hollenderhaugen skolesenter kan du bruke linken her:

Klikk her for å komme direkte til søknadsskjema