Brettspill i skolen

Sykehusskolen på Hollenderhaugen bruker brettspill aktivt i opplæringen knyttet til fagplaner, kompetansemål, overordnet del, eksekutive funksjoner og verdibegreper. 

Vi ser at i en verden som blir mer og mer digitalt fokusert,  trenger vi analoge spill. Der vi ser hverandre i øynene, har gode dialoger, lærer av hverandre og kanskje aller mest lærer generaliserte ferdigheter som vi tar med oss. 

Mvh ansatte på sykehusskolen