Brettspillregler - etikk

Etikk er et generelt prinsipp for all moral og sivilisert atferd, også i brettspill. For noen er de punktene vi tar opp her helt selvfølgelige, men ikke for alle. Og det kan være greit å ha noe å vise til som en hjelp når etiske situasjoner oppstår.

 

BRETTSPILLREGLENE

 1. Alle må forstå reglene før man starter spillet.

 2. Juks er ikke tillatt.

 3. Det er god sportsånd å fortelle om gode strategier i spillet.

 4. Vær en god vinner.

 5. Vær en god taper.

 6. Du må spille selv, men det er lov å få hjelp.

 7. Hevn er ikke lov. Revansj er greit.

 8. Det er ikke lov å lage allianser på andres bekostning.

 9. Det er ikke greit å forstyrre medspillerne mens de tenker.

 10. Det er ikke lov å påvirke andres valg til egen fordel.

 11. Å vinne er ikke det viktigste.