Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig i løpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver.