Avdeling Sykehusskole

Avdelingen gir opplæringstilbud til elever som er lagt inn ved Haugesund sjukehus sin barneavdeling, eller Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP). Skolen gir tilbud til grunnskoleelever og elever fra videregående skole. Elevene kommer fra Helse Fonna sitt nedslagsfelt.

 

Opplæringstilbud avdeling sykehusskole

Avdeling sykehusskole er delt inn i 2 team

 • Team somatisk har ansvaret for opplæringstilbudet til barn i aldersgruppen 6 -18 år. Elevene er innlagt ved barneavdelingen på Haugesund sykehus. Vi holder til i skolestua i 3. etasje. Opplæringstilbudet er mandag – torsdag fra kl. 9.30 – 13.30 og fredag kl. 9.00 – 12.00.

  Målet for sykehusundervisningen er å gi elevene kunnskaper slik at de kan fungere best mulig på skolen etter endt sykehusopphold.

  Lærerne samarbeider tett med foresatte, medisinsk personale og elevens hjemmeskole.

  Barn i aldersgruppa 0 – 6 år gis et pedagogisk tilbud dersom de til vanlig har et spesialpedagogisk tilbud i sin hjemkommune, eller får behov for spesialpedagogisk hjelp mens de er innlagt på sykehuset. Det pedagogiske tilbudet kan gis på pasientrom eller førskolerommet i 3. etasje i tilknytning til barneavdelingen.

 • Team BUP har ansvaret for opplæringstilbudet til elever som går i grunnskole eller videregående og som er  innlagt ved Barn- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) .

  Skolelokalene ligger i Karmsundgt. 133, like ved BUP. Eleven har daglig opplæringstilbud fra kl. 8.30 – 12.30 i innleggelsesperioden.

  Teamet foretar observasjoner, kartlegging og ulike tester i løpet av oppholdet i den grad det er hensiktsmessig. Elevene kan bli hentet ut av skolen til tester, undersøkelser og samtaler ved BUP ved behov. Lærerne samarbeider med personalet ved BUP, elevens hjemmeskole, PPT og andre aktuelle instanser etter samtykke fra foresatte. Etter oppholdet hos oss sendes en skolerapport til foresatte, elevens hjemmeskole, BUP og andre aktuelle instanser.