Avdeling Grunnskole

Avdelingen gir opplæring til elever som bor i barnevernsinstitusjoner, og som av ulike årsaker ikke kan gå på skole i sitt nærområde.

Avdelingen kan også gi opplæring til elever som trenger et ekstraordinært opplæringstilbud for en periode.  Dette gjøres i samarbeid med skolesjef i aktuell kommune.

Vi gir opplæring til elever fra 1.- 10 klasse.

 

Opplæringstilbudet på grunnskoleavdelingen

Opplæringstilbudet blir gitt i tråd med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Opplæringen vil bli gitt på ulike læringsarenaer.

Når en ungdom flytter inn på en institusjon i Rogaland fylkeskommune, må det sendes flyttemelding til opplæringskontoret i Rogaland fylkeskommune. Se egen link til aktuelt skjema.