Avdeling Videregående skole

Skoleåret 2021 - 2022

Opplæringstilbud

 

Hollenderhaugen skolesenter, avdeling vgs, ble opprettet på bakgrunn av et politisk vedtak fattet i 2012. Det ble her besluttet å iverksettes et skoletilbud for elever med psykiske problemer av en slik art at det vanskeliggjør et ordinært løp.

En forutsetning er at ungdommene har en elevplass på en videregående skole og en behandler i psykiatrien. Behandleren utformer søknaden til Hollenderhaugen skolesenter i samråd med elev/ foresatte.  I tillegg må behandler lage et vedlegg med en utfyllende begrunnelse som støtter søknaden og ha et videre oppfølgingsansvar overfor eleven.

Vi er nå inne i vårt 6. år og har utviklet et godt samarbeid både med primærskoler og helsevesen. Elevene har hele eller deler av undervisningen sin hos oss og følger samme progresjon i fagene som andre elever på sitt trinn. De går opp til eksamen på lik linje med elever som følger et ordinært løp.

De fleste undervisningsøktene foregår i grupper på fire til seks elever. Vi har kun tilbud om fellesfag, og noen velger derfor å følge programfagene på den skolen de har søkt seg inn på.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt på Hollenderhaugen skolesenter, de føler seg trygge, de opplever mestring og sier at de blir fulgt godt opp av lærerne. Dette er viktig for oss som jobber her. I tillegg til undervisning i fagene er målet å legge til rette for en sosial og intellektuell modningsprosess med mål om:

 

 

 

 


 

Til toppen