Avdeling Sykehusskole

Avdelingen gir undervisningstilbud til de elevene som til enhver tid er lagt inn ved Haugesund sjukehus sin barneavdeling, Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP). Skolen gir tilbud til både grunnskoleelever og elever fra videregående skole. Elevene kommer fra hele Helse Fonna sitt nedslagsfelt.

 

Opplæringstilbud

 

Opplæringstilbudet blir gitt elever som er innlagt på  sykehuset, avdeling somatisk og avdeling BUP.?

Til toppen