Avdeling Grunnskole

Avdelingen gir opplæring til elever som bor i barnevernsinstitusjoner, og som av ulike årsaker ikke kan gå på skole i sitt nærområde.

Avdelingen kan også i samarbeid med kommune, gi opplæring til elever som hører til kommune. Dette er et tilbud for elev som trenger et ekstraordinært opplæringstilbud for en kort periode. 

Vi gir opplæring til elever fra 1.- 10 klasse.

 

Opplæringstilbud

 

Opplæringstilbudet blir gitt i tråd med sakkyndigvurdering og enkeltvedtak som foreligger til enhver tid.

Opplæringen vil i i større eller mindre grad bli knyttet til 6 hovedtema som avdelingen har valgt å legge vekt på:

* Bærekraftig utvikling

* Folkehelse og livsmestring

* Demokrati og medborgerskap

* Identitet og kulturelt mangfold

* Kommunikasjon og digitale ferdigheter

* Personlig økonomi

Opplæringen vil bli gitt på ulike læringsarenaer.

 

Når en ungdom flytter inn på en institusjon i Rogaland fylkeskommune, må det sendes flyttemelding til opplæringskontoret i Rogaland fylkeskommune. Se vedlagt skjema.

 

 

 

 

 

 

Til toppen