Vårt oppdrag

Velkommen til Hollenderhaugen skolesenter

Hollenderhaugen skolesenter er en skole for elever i sosiale- og medisinske institusjoner, en SMI skole. Vi har også etablert et tilbud til elever på videregående nivå som har psykiske vansker av en art som vanskeliggjør ordinær opplæring. Skolen er organisert i 4 avdelinger, sykehusskolen, grunnskoleavdeling, vgs og UngInvest.

Vår visjon: Blikk for muligheter!

Vi på Hollenderhaugen skolesenter har stort fokus på faglig kompetanse. I tillegg ser vi at kompetanse innen relasjonelle-, emosjonelle og sosiale ferdigheter er viktige for å lykkes faglig. Vi fremmer kreativitet og elevmedvirkning. Det er viktig for oss å gi eleven mestring ifht det som hindrer læring.

Vi tror vi lykkes på Hollenderhaugen skolesenter fordi vi har høyt kvalifisert personal som «brenner» for at eleven skal lykkes i opplæringen. Vi har et sterkt ønske om å lede skolesenteret med prinsippet om ledelse fra midten. Vi gjør det vi kan for at hver enkel stemme skal komme frem og bidra til vårt profesjonelle fellesskap, som vi bygger en god kultur rundt.