Skolesenterets lokaler

Vi holder til på fire ulike lokasjoner

  1. Avdeling Sykehusskolen - Somatisk, holder til i 3. etasje på Haugesund sykehus. 
  2. Avdeling Sykehusskolen- BUP, holder til i villaen like ved Barnepsykiatriske post (BPP), Karmsundsgaten  133.
  3. Avdeling Grunnskole og Avdeling Videregående skole holder til på baksiden i det gamle meieribygget, Karmsundsgata 51.
  4. Avdeling UngInvest holder til på sørsiden i det gamle meieribygget, Karmsundsgata 51.