Skolesenterets historikk

Rogaland fylkeskommune fattet i 1999 vedtak om å etablere en egen skoleenhet for opplæring i sosiale og medisinske institusjoner i Nord-Rogaland. Fram til denne tid hadde fylkeskommunen kjøpt tjenester i kommunene for å oppfylle sine forpliktelser jf. opplæringsloven. 

Høsten 2000 var det tilsatt 4 pedagoger i tillegg til rektor. Rektor og 3 pedagoger hadde sine arbeidsplasser i lånte lokaler i nybygget til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Vinjesgt. 10.

En periode leide Hollenderhaugen skolesenter deler av en landbrukseiendom i Tysvær, der elever ved sosiale institusjoner (BUFETAT) fikk opplæring. Dette ble avviklet i 2005.

Aktivitetene imot barnevernsinstitusjonene ble samtidig flyttet til leide lokaler i Haugesund sentrum, Grønhauggt. 4. (Avd. Mottaksbase). I 2010 ble denne virksomheten flyttet til Karmsundgt. 51 i Haugesund.

Vinteren 2003 ble eiendommen Karmsundgt. 133 pusset opp og stilt til disposisjon for Hollenderhaugen skolesenter. Opplæringen av elever ved Barne-og ungdomspsykiatrisk klinikk foregår i dette bygget, som eies av Helse Fonna.

Fra og med høsten 2012 gir Hollenderhaugen skolesenter opplæringstilbud til elever med psykiske vansker i videregående skole.

Her kommer mer informasjon