Hilsen fra rektor Einar Hansen

Et moderne samfunn gir opplæring på en god måte for alle elevene, uansett hvor store hindringer for læring elevene har.

Vi jobber med elever og ungdommer som har store hindringer for læring - vi gjør det med engasjement, glede og interesse. 

Vi er en lærende organisasjon som er opptatt av at alle skal lære - elever, ungdommer, lærere og ledere.

Vi vet at mestring motiverer oss til å lære mer.

Jeg ønsker å bidra til at elever og ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter får et godt læringsfellesskap!

Med Hilsen

Rektor

Einar Hansen