Kontaktinformasjon

Hollenderhaugen skolesenter

Postboks 4123

5506 Haugesund

E-post

Åpningstider

Mandag - Fredag kl. 08.00- 15.00

Resepsjon/Saksbehandler, Eina-Helen Viste Lillemo, tlf 458 82 550

Rektor, Einar Hansen, tlf: 991 03 431

 

Besøksadresse

Avdeling Videregående skole og Grunnskole

Karmsundsgata 51

 

Avdeling Sykehusskolen

Karmsundsgata 133

Team Somatisk - Haugesund sykehus, 3. etg.

 

Avdeling UngInvest

Karmsundgata 133