Miljøfyrtårn

Ansatte på Hollenderhaugen skolesenter er miljøbevisste og det er en av grunnene til at vi valgte å sertifisere oss til å bli et Miljøfyrtårn.

Vi ser at fokuset på Miljø generelt og sortering spesielt har ført til endring både på jobben vår og i privatlivet. Vi ser også at det smitter litt over på andre bedrifter som vi har i vår umiddelbar nærhet. 

Årlig innrapportering for 2023 er levert.

Hollenderhaugen skolesenter er en del av en større bygningsmasse og strømforbruket estimeres ut fra kvadratmeter pr. leietaker, derfor vil vår nedgang i strømforbruk fordeles på alle.

Byggeiers avfallssortering var i utgangspunktet ikke i tråd med vårt ønske og behov. Vi har derfor valgt å abonnere på egen avfallssortering i fem fraksjoner.  Frem til nå har vi hatt usikre estimerte tall basert på noen sporadiske veiinger. Høsten 2023 vil vi over et gitt tidsrom veie alle fraksjonene for å sikre mer valide tall.

Vi ser frem til å flytte inn i nytt bygg om ca 1år, der vil vi få kontroll på reelle tall og data med bedre validitet.

Bilde av Miljøfyrtårnsertifikat - Klikk for stort bildeSertifikat Einar

Klikk her for å finne årsrapporten (PDF, 335 kB)