Miljøfyrtårn

Ansatte på Hollenderhaugen skolesenter er miljøbevisste og det er en av grunnene til at vi valgte å sertifisere oss til å bli et Miljøfyrtårn.

Vi ser at fokuset på Miljø generelt og sortering spesielt har ført til endring både på jobben vår og i privatlivet. Vi ser også at det smitter litt over på andre bedrifter som vi har i vår umiddelbar nærhet. 

Årlig innrapportering for 2022 er levert.

Vi ser i ettertid at det er kommet en kommafeil i utregningen. Det skal være ca. 500 liter drivstoff, ikke over 5000 liter. Vi har dessverre ikke funnet ut hvordan vi kan endre dette. Denne kommafeilen medfører at en del av de andre tall og grafer får følgefeil.

Hollenderhaugen skolesenter er en del av en større bygningsmasse og strømforbruket estimeres ut fra kvadratmeter pr. leietaker, derfor vil vår nedgang i strømforbruk fordeles på alle.

Byggeiers avfallssortering var i utgangspunktet ikke i tråd med vårt ønske og behov. Vi har derfor valgt å abonnere på egen avfallssortering i fem fraksjoner.  Frem til nå har vi hatt usikre estimerte tall basert på noen sporadiske veiinger. Høsten 2023 vil vi over et gitt tidsrom veie alle fraksjonene for å sikre mer valide tall.

Vi ser frem til å flytte inn i nytt bygg om ca 2år, der vil vi få kontroll på reelle tall og data med bedre validitet.

Bilde av Miljøfyrtårnsertifikat - Klikk for stort bildeSertifikat Einar

Klikk her for å finne årsrapporten (PDF, 387 kB)