Skolelunch

Det tilbys skolelunch hver dag fra kl. 11.00-11.30.

Tilbudet gjelder for elevene på avdeling grunnskole og videregående skole. 

Meny: 

Varierer noe, men som oftest er det smøre-måltid.
 

 

Til toppen