Kostnader til videregående opplæring

Du som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det er flere typer støtte, blant annet kan du søke om utstyrsstipend.  

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend.

Du må selv søke om stipend. Søknaden må du sende etter at du har fått skoleplass. 

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider.

Klikk her for å komme til Lånekassens informasjonsside om lån og stipend