Ordensreglement

Ordensreglementet skal bidra til å fremme en skolekultur som er preget av godt samarbeid, trygghet, trivsel og respekt elevene imellom, og mellom elevene og de ansatte på skolene.

Reglementet inneholder felles regler for orden og atferd for elevene, regler om hvilke virkemidler og sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter disse reglene, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

Klikk her for å åpne informasjonsside om Ordensreglement på nynorsk

Klikk her for å åpne informasjonsside om Ordensreglement på bokmål