Fraværsreglement

Hvis du har udokumentert fravær på mer enn 10% i et fag, får du ikke karakter i faget.

Du kan søke rektor om å få utvidet til 15%.

Har du en sakkyndig vurdering så kan du få dokumentert fravær utover 15% etter avtale. 

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Artikkelliste