Helsesykepleier

Vi har avtale med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. De kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom, nede på Markedet.

  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Her kan en ta graviditetstester, klamydiatester og kan få skrivet ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.