Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Dersom en opplever problemer knyttet til opplæring i grunnskole, videregående skole eller i lærebedrift kan en ta kontakt med PPT. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. PPT- ansatte har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos PPT arbeider pedagoger og psykologer.

Klikk her for å komme til en informasjonsside om PPT i fylkeskommunen