Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Dersom en opplever problemer knyttet til opplæring i grunnskole, videregående skole eller i lærebedrift kan en ta kontakt med PPT. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. PPT- ansatte har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos PPT arbeider pedagoger og psykologer.

Dersom en er elev i grunnskolen der det er kommunen som har opplæringsansvaret, skal en ta kontakt med kommunalt PPT. Er grunnskoleeleven bosatt i en barneverninstitusjon skal en ta kontakt med fylkets PPT.

For de elevene som går på videregående skole er det fylkets PPT en tar kontakt med. Hovedsaklig den representanten som er tilknyttet primærskolen.

Les mer om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ta kontakt

Til toppen