Bestille nytt vitnemål

Ta kontakt med kontoret på den videregående skolen du er registrert som elev på, dersom du trenger nytt vitnemål.

Førstegangsvitnemål er gratis og deles ut sammen med tre bekreftede kopier. 

Du får beskjed fra skolen som skriver ut vitnemålet - hva det vil koste.